ป้องกันภัย ‘ไข้หวัดใหญ่’ ช่วงฤดูฝน

ประเทศไทยอยู่ในช่วงอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด สลับกับมีพายุลมแรง ฝนตกในหลายพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันประกอบด้วย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว จึงเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-2 พ.ค. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบผู้ป่วยแล้ว 46,618 คน เสียชีวิต 3 ราย และยังพบผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เป็นภาวะแทรกซ้อนได้บ่อย สำหรับไข้หวัดใหญ่ (Flu) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการเล็กน้อยไปถึงรุนแรง อาการที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ไข้สูง คัดจมูก เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไอ และรู้สึกเหนื่อย อาการเหล่านี้ตรงแบบเริ่ม 2 วันหลังได้รับไวรัส และส่วนมากอยู่นานไม่เกิน 1 สัปดาห์